سخنان مدیریت

تصاویر زیباسازی نایت اسکین

download

تصاویر زیباسازی نایت اسکین

“میزان اثربخشی رهبری آموزشی تحول گرا”

اشاره مشخصه و فرض اصلی نظریه رهبری تحولی این است که پیروان خود را به انجام تعهدات فراتر از انتظار بر می انگیزد. بر خلاف تئوری های سنتی رهبری که عمدتاً بر فرآیند های عقلانی متمرکز هستند، تئوری رهبری تحول آفرین بر احساسات و ارزش ها تاکید می کند. رهبری تحول آفرین در جست و جوی اتصال میان علاقه های فردی و جمعی است تا از این طریق به زیر دستان اجازه دهد برای اهداف متعالی بکوشد.

وقتی معلمان بیشتر وقت خود را صرف طراحی تدریس کنند، تا تصحیح اوراق امتحانی، می توان گفت در حال گذر از کنترل کیفیت به تضمین کیفیت هستند.

 

تصاویر زیباسازی نایت اسکین