قرآن و معارف

 

مراحل  آموزش نماز از پایه اول تا ششم:
پایه اول: آموزش وضو, حمد و سوره، رکوع، سجده، قنوت، تشهد و سلام و آموزش یک نماز دو رکعتی تا پایان سال تحصیلی.
پایه دوم: تمرین و تکرار آموزش های پایه اول، آموزش تسبیحات اربعه و علاوه بر نماز دو رکعتی آموزش یک نماز سه رکعتی.
پایه سوم: تمرین و تکرار آموزش های پایه های اول و دوم، آموزش اذکار اذان و اقامه.
پایه چهارم: تمرین و تکرار آموزش های پایه های قبل، و بردن دانش آموزان به نمازخانه و اقامه نماز ظهر و عصر، آموزش مسائل اولیه احکام ساده مانند: طهارت، تیمم، مکان، و لباس نماز گزار.
پایه پنجم: علاوه بر تمرین و تکرار آموزش های پایه های قبل و شرکت دادن دانش آموزان در نماز جماعت مدرسه و مسجد محل، آموزش احکام دیگری مانند زمان نماز، نماز مسافر، احکام نماز جماعت و وضوی جبیره.
پایه ششم: علاوه بر تمرین و تکرار آموزش های پایه های قبل، و شرکت دادن دانش آموزان در نماز جماعت مدرسه، مسجد محل و نماز جمعه، آموزش احکام دیگری مانند مطهارت و

 


تصاویر زیباسازی نایت اسکین
DSC03392
تصاویر زیباسازی نایت اسکین
DSC03394
تصاویر زیباسازی نایت اسکین
DSC03396
تصاویر زیباسازی نایت اسکین
DSC03398
تصاویر زیباسازی نایت اسکین
DSC03403
تصاویر زیباسازی نایت اسکین
IMG_0351-1024x768
تصاویر زیباسازی نایت اسکین
IMG_0352-1024x768
تصاویر زیباسازی نایت اسکین
IMG_0354-1024x768
تصاویر زیباسازی نایت اسکین
IMG_0355-1024x768
تصاویر زیباسازی نایت اسکین
IMG_0356-1024x768
تصاویر زیباسازی نایت اسکین
IMG_0361-1024x768
تصاویر زیباسازی نایت اسکین
IMG_4614
تصاویر زیباسازی نایت اسکین
IMG_4620
تصاویر زیباسازی نایت اسکین
IMG_4631
تصاویر زیباسازی نایت اسکین
IMG_4633
تصاویر زیباسازی نایت اسکین
IMG_4639
تصاویر زیباسازی نایت اسکین

IMG_0359-1024x768

تصاویر زیباسازی نایت اسکین

IMG_0357-1024x750

تصاویر زیباسازی نایت اسکین

مجتمع فرهنگی، آموزشی دخترانه غیر دولتی آئین روشن