کلاس های هوشمند

برخی از کلاس های مجتمع آموزشی آئین روشن، مجهز به سیستم هوشمند می باشند و پایه های دیگر نیز می توانند، جهت پیشبرد اهداف علمی و پژوهشی از سایت کامپیوتر و اینترنت پرسرعت و شبکه داخلی مجتمع استفاده نمایند.
تصاویر زیباسازی نایت اسکین

IMG_3266تصاویر زیباسازی نایت اسکین

IMG_3267

تصاویر زیباسازی نایت اسکین

IMG_3265

تصاویر زیباسازی نایت اسکین