آزمایشگاه

خلاصه فعاّلیّت هایی که طی سال تحصیلی در آزمایشگاه انجام می شود:

تصاویر زیباسازی نایت اسکین

* انجام کلیه ی آزمایش های کتاب درسی، توسط مسئولین آزمایشگاه و گروه های دانش آموزی.

* انجام آزمایش ها و فعالیت های خارج از کتاب در رابطه با عناوین دروس علوم.

* نوشتن گزارش آزمایش ها توسط دانش آموزان پایه چهارم به بالا.

* آموزش گزارش کارنویسی برای پایه ی سوم در نیم سال دوم تحصیلی.

* ثبت گزارش کلیه فعالیت ها و آزمایش ها توسط مسئولین آزمایش ها در دفتر ثبت.

* ارزیابی فعاّلیّت ها و گزارش های دانش آموزان و تاثیر دادن آن در ارزشیابی درس علوم.

* استفاده از فیلم های آموزشی مرتبط با درس علوم در آزمایشگاه.

* فعالیت های فوق در سطح بالاتر برای پایه هفتم صورت می گیرد.

تصاویر زیباسازی نایت اسکین

اهداف فعالیت ها:

۱)       کسب مهارت مشاهده و به کار گیری حواس، تفسیر یافته ها و توانایی در طرح پرسش های مناسب

۲)       افزایش قدرت پیش بینی پدیده ها، ایجاد راه حل و طرح آزمایش

۳)       توانایی استفاده به موقع، صحیح و به اندازه از وسایل و مواد

۴)       آموزش اصولی نگارش و ثبت گزارش کار یک فعالیت علمی

۵)       نتیجه گیری علمی و صحیح از یک آزمایش یا فعالیت

تصاویر زیباسازی نایت اسکین

IMG_02191-1024x768

تصاویر زیباسازی نایت اسکینIMG_0203-1024x768

تصاویر زیباسازی نایت اسکین

IMG_0207-1024x768

تصاویر زیباسازی نایت اسکینIMG_0208-1024x768

تصاویر زیباسازی نایت اسکینIMG_0211-1024x768

تصاویر زیباسازی نایت اسکین

IMG_0213-1024x768

تصاویر زیباسازی نایت اسکین

IMG_0215-1024x768

تصاویر زیباسازی نایت اسکینIMG_0216-1024x768

تصاویر زیباسازی نایت اسکینIMG_0220-1024x768

تصاویر زیباسازی نایت اسکین

IMG_0221-1024x768

تصاویر زیباسازی نایت اسکین

IMG_0224-1024x768

تصاویر زیباسازی نایت اسکین

IMG_02052-1024x768

تصاویر زیباسازی نایت اسکینIMG_02091-1024x768

تصاویر زیباسازی نایت اسکین

مجتمع آموزشی دخترانه غیر دولتی آئین روشن