سایت کامپیوتر

مجتمع آموزشی آئین روشن، مجهز به سایت کامپیوتر با اینترنت پرسرعت و شبکه داخلی، امکان تحقیق و پژوهش در زمینه های علمی را جهت رشد و شکوفائی استعداد دانش آموزان فراهم آورده است.
تصاویر زیباسازی نایت اسکین
IMG_0263-1024x768
تصاویر زیباسازی نایت اسکین
IMG_0264-1024x768
تصاویر زیباسازی نایت اسکین
IMG_0267-1024x768
تصاویر زیباسازی نایت اسکین
IMG_3582تصاویر زیباسازی نایت اسکین