تازه‌ترین نوشته‌ها »

گاهی برتر بودن را به دیگران واگذار کنید، و خوشبخت زندگی کنید…

گاهی برتر بودن را به دیگران واگذار کنید، و خوشبخت زندگی کنید…

site-manager بهمن ۲۴, ۱۳۹۶ ۰

بیشتر بخوانید »
آموزش پس انداز کردن، شمارش پول و جمع کردن اعداد با آوردن قلک در کلاس و اهدای البسه و مواد غذایی به نیازمندان. درس زندگی: کمک های بچه های کلاس سوم در حال جمع آوری است که قبل از عید نوروز به مرکز معلولین ذهنی و جسمی بچه های آسمان ارسال خواهد شد.

آموزش پس انداز کردن، شمارش پول و جمع کردن اعداد با آوردن قلک در کلاس و اهدای البسه و مواد غذایی به نیازمندان. درس زندگی: کمک های بچه های کلاس سوم در حال جمع آوری است که قبل از عید نوروز به مرکز معلولین ذهنی و جسمی بچه های آسمان ارسال خواهد شد.

site-manager بهمن ۲۴, ۱۳۹۶ ۰

آموزش پس انداز کردن، شمارش پول و جمع کردن اعداد با آوردن قلک در کلاس و اهدای البسه و مواد غذایی به نیازمندان. درس زندگی: کمک های بچه های کلاس سوم در حال جمع

بیشتر بخوانید »
آزمایش های سطح شیب دار، علوم پایه پنجم «آلبوم تصاویر»

آزمایش های سطح شیب دار، علوم پایه پنجم «آلبوم تصاویر»

site-manager بهمن ۲۴, ۱۳۹۶ ۰

آزمایش های سطح شیب دار، علوم پایه پنجم

بیشتر بخوانید »
پایه سوم، ترسیم نقشه داخلی منزل دانش آموزان، فعالیت های علوم و ریاضی «مشاهده آلبوم تصاویر»

پایه سوم، ترسیم نقشه داخلی منزل دانش آموزان، فعالیت های علوم و ریاضی «مشاهده آلبوم تصاویر»

site-manager بهمن ۲۴, ۱۳۹۶ ۰

پایه سوم، ترسیم نقشه داخلی منزل دانش آموزان، فعالیت های علوم و ریاضی

بیشتر بخوانید »
مهارت دست ورزی نوگلان پیش دبستان به وسیله خمیر و گوش پاک کن «مشاهده آلبوم تصاویر»

مهارت دست ورزی نوگلان پیش دبستان به وسیله خمیر و گوش پاک کن «مشاهده آلبوم تصاویر»

site-manager بهمن ۲۴, ۱۳۹۶ ۰

بیشتر بخوانید »