بسکتبال

تصاویر زیباسازی نایت اسکین

0050033

اسامی برندگان مسابقات ورزشی تیم بسکتبال، پایه ششم:

دیبا قاسم زاده، سلاله نصری، آرمیتا وزین دل، رومینا آل طاها، دنیا مشیریا، پانیذ صابری، سنا آدینه نژاد

و اسامی برندگان پایه پنجم:

کیمیا فروتن، رمیصا اصغری، آدرینا شریفیان، یگانه توکل هرندی، نازنین حاج کریمی

تصاویر زیباسازی نایت اسکین