شنای موزون

تصاویر زیباسازی نایت اسکین

کسب رتبه توسط دخترعزیزمان خانم سنا آدینه نژاد در آزمون ستاره شنای موزون با دریافت ۳ لوح تقدیر و ۳ ستاره

تصاویر زیباسازی نایت اسکین

scan0001 scan0002 scan0003تصاویر زیباسازی نایت اسکین