تنبیه طبیعی چیست؟

site-manager دی ۲۵, ۱۳۹۷ ۰

تنبیه طبیعی چیست؟

تنبیه طبیعی (بازخورد طبیعی رفتارهای فرد) بهترین معلم ها هستند.

به عنوان مثال اگر فرزند شما حاضر به انجام تکلیفش نیست ، نتیجه طبیعی این است که به مدرسه برود و واکنش آموزگارش را ببیند.

در مواردی که آسیب بدی در انتظار فرزندتان نیست ، اجازه بدهید بازخورد رفتارش را ببیند.

فرستادن دیدگاه »

شما باید وارد شوید تا دیدگاهی ارسال کنید.