سرفصل مواردی که در کلاس سوم در آزمون شفاهی زبان برگزار شد.

site-manager دی ۱۰, ۱۳۹۷ ۰

۱)Spell their family names
۲)Favourites
۳)Everyday work(5 sentences)about I and he ( third person “s”)
۴)Before and after (days of the week)
۵)Sickness(stomach ache)
۶)Prepositions
۷)Reading

فرستادن دیدگاه »

شما باید وارد شوید تا دیدگاهی ارسال کنید.