تغییر اجباری است! تغییراز شما اجازه نمی گیرد و وارد زندگیتان می شود. اما رشد به اراده شما بستگی دارد شما هستید که تصمیم می گیرید به چه میزان رشد کنید!

site-manager دی ۱۰, ۱۳۹۷ ۰

تغییر اجباری است!
تغییراز شما اجازه نمی گیرد و وارد زندگیتان می شود.
اما رشد به اراده شما بستگی دارد
شما هستید که تصمیم می گیرید به چه میزان رشد کنید!

 

فرستادن دیدگاه »

شما باید وارد شوید تا دیدگاهی ارسال کنید.