انجام مانور زلزله، شناسایی محل های امن مدرسه و آموزش اقدامات لازم در سه مرحله قبل، حین و بعد از زلزله به دانش آموزان توسط واحد بهداشت و اعضای شورای دانش آموزی

site-manager آذر ۱۳, ۱۳۹۷ ۰

فرستادن دیدگاه »

شما باید وارد شوید تا دیدگاهی ارسال کنید.