حکایت پند آموز برتری هنر بر ثروت

site-manager شهریور ۱۲, ۱۳۹۷ ۰

حکیم فرزانه اى پسرانش را چنین نصیحت مى کرد:

عزیزان پدر! هنر بیاموزید، زیرا نمى توان بر ملک و دولت اعتماد کرد، درهم و دینار در پرتگاه نابودى است، یا دزد همه آن را ببرد و یا صاحب پول، اندک اندک آن را بخورد، ولى هنر چشمه زاینده و دولت پاینده است، اگر هنرمند تهیدست گردد، غمى نیست زیرا هنرش در ذاتش باقى است و خود آن دولت و مایه ثروت است، او هر جا رود از او قدرشناسى کنند، و او را در صدر مجلس جا دهند، ولى آدم بى هنر، با دریوزگى و سختى لقمه نانى به دست آورد.

فرستادن دیدگاه »

شما باید وارد شوید تا دیدگاهی ارسال کنید.