گرفتاری این دنیا در اینست که نادان از کار خود اطمینان دارد و دانا از کار خود مطمئن نیست.(برتراند راسل)

site-manager تیر ۴, ۱۳۹۷ ۰

گرفتاری این دنیا در اینست که نادان از کار خود اطمینان دارد و دانا از کار خود مطمئن نیست.(برتراند راسل)

فرستادن دیدگاه »

شما باید وارد شوید تا دیدگاهی ارسال کنید.