مانور سالانه آمادگی دفاعی، مقطع متوسطه «مشاهده آلبوم تصاویر»

site-manager اردیبهشت ۳, ۱۳۹۷ ۰

مانور سالانه آمادگی دفاعی

گروه جستجوگر و امداد

گروه امداد

گروه آتش نشان

نظام جمع

پناه گیری در حمله هوایی
خاموش کردن چراغ ها و کشیدن پرده ها و دور شدن از محل های شیشه ای

هنگام حمله هوایی

رفتن به پناه گاه در زمان آژیر خطر حمله هوایی

و در پایان،

جنگ نرم:
_بررسی مستند ساخت دانش آموزان دراین رابطه
_بررسی ، نقد و میز گرد دانش آموزان

فرستادن دیدگاه »

شما باید وارد شوید تا دیدگاهی ارسال کنید.