قلک های انجمن دیابت گابریک

site-manager بهمن ۲۴, ۱۳۹۶ ۰

اولیاء محترم مجتمع آیین روشن

در صورت دریافت قلک های انجمن دیابت گابریک، لطفاً تا آخر بهمن ماه نسبت به عودت قلک های پر شده به مدرسه اقدام فرمایید.

از یاری رساندن شما به انجمن دیابت و کار خداپسندانه کمک به این بیماران، صمیمانه سپاسگزاریم.

فرستادن دیدگاه »

شما باید وارد شوید تا دیدگاهی ارسال کنید.