غیر ممکنی وجود ندارد، آنچه که چیزی را غیر ممکن می سازد عقاید و باورهای ذهنی است.

site-manager مرداد ۲۵, ۱۳۹۶ ۰

فرستادن دیدگاه »

شما باید وارد شوید تا دیدگاهی ارسال کنید.