تهیه پادری با موکت و سنگریزه هایی که حالت تخت داشته باشند. بهتر است سنگریزه ها را با چسب آهن بچسبانید

site-manager مرداد ۲۵, ۱۳۹۶ ۰

تهیه پادری با موکت و سنگریزه هایی که حالت تخت داشته باشند. بهتر است سنگریزه ها را با چسب آهن بچسبانید

فرستادن دیدگاه »

شما باید وارد شوید تا دیدگاهی ارسال کنید.