اولیاء محترم ورودی پایه اول، در صورت اتمام سنجش سلامت دانش آموز، گواهی مربوطه را جهت تکمیل ثبت نام به واحد بهداشت مدرسه تحویل دهید.

site-manager مرداد ۱۸, ۱۳۹۶ ۰

اولیاء محترم ورودی پایه اول

با سلام

در صورت اتمام سنجش سلامت دانش آموز، گواهی مربوطه را جهت تکمیل ثبت نام به واحد بهداشت مدرسه تحویل دهید.

 

فرستادن دیدگاه »

شما باید وارد شوید تا دیدگاهی ارسال کنید.