لازم نیست بهترین باشید تا شروع کنید بلکه باید شروع کنید تا بهترین باشید…

site-manager مرداد ۲, ۱۳۹۶ ۰
لازم نیست بهترین باشید تا شروع کنید بلکه باید شروع کنید تا بهترین باشید…

فرستادن دیدگاه »

شما باید وارد شوید تا دیدگاهی ارسال کنید.