برگزاری کلاس های تابستانی سال ۱۴۰۰ به شرح زیر می باشد: