تصاویر زیباسازی نایت اسکین

فعالیت های واحد بهداشت مجتمع آئین روشن

۱- کنترل قد و وزن کلیه ی دانش آموزان، رسم نمودار و تکمیل پرونده بهداشتی آنان

۲- کنترل بهداشت دهان و دندان دانش آموزان توسط دندانپزشک و مربی بهداشت

۳- انجام معاینات بینایی سنجی و شنوایی سنجی و ارجاع موارد مشکوک

۴- کنترل بهداشت پوست و موی دانش آموزان

۵- آموزش بهداشت فردی، تغذیه، بهداشت محیط و … و نظارت بر ناهار خوری و تغذیه دانش آموزان

۶- انجام کمک های اولیه در موارد لازم

۷- ارزیابی سلامت کارکنان (کنترل فشار خون، قد و وزن و…)

۸- بیمار یابی و شناسایی موارد خاص و اطلاع رسانی به معاونین و معلم مربوطه جهت انجام مراقبت های ویژه

۹- گزارش دهی و ارتباط مستمر با کارشناسی بهداشت دانشگاه شهید بهشتی و اداره ی آموزش و پرورش

 

“مفتخریم که از نظر بهداشت و سلامت جزو مدارس مروج سلامت ۵ ستاره ***** کشور هستیم”

تصاویر زیباسازی نایت اسکین

واحد بهداشت مجتمع آیین روشن

تصاویر زیباسازی نایت اسکین

تصاویر زیباسازی نایت اسکین

تصاویر زیباسازی نایت اسکین

تصاویر زیباسازی نایت اسکین

تصاویر زیباسازی نایت اسکین

تصاویر زیباسازی نایت اسکین

طرحی برای فردا «اجرا توسط دانش آموزان آیین روشن»

تصاویر زیباسازی نایت اسکین

تصاویر زیباسازی نایت اسکین

تصاویر زیباسازی نایت اسکین

تصاویر زیباسازی نایت اسکین

تصاویر زیباسازی نایت اسکین

تصاویر زیباسازی نایت اسکین

تصاویر زیباسازی نایت اسکین

تصاویر زیباسازی نایت اسکین

تصاویر زیباسازی نایت اسکین

تصاویر زیباسازی نایت اسکین

تصاویر زیباسازی نایت اسکین

تصاویر زیباسازی نایت اسکین

تصاویر زیباسازی نایت اسکین

تصاویر زیباسازی نایت اسکین

تصاویر زیباسازی نایت اسکین

تصاویر زیباسازی نایت اسکین