کسب رتبه در سطح منطقه برای اجرای نمایش آسیب های اجتماعی در مقطع متوسطه یک “واحد مشاوره” را به این عزیزان تبریک عرض می کنیم.

به تمامی دانش آموزان مجری نمایش جوایزی اهدا گردید.

با تشکر از زحمات مشاور مجتمع خانم آرمید  به خاطر اجرای این نمایش زیبا

تصاویر زیباسازی نایت اسکین
81473056-6218743

تصاویر زیباسازی نایت اسکین