تصاویر زیباسازی نایت اسکین

سالن ناهار خوری با طراحی زرد و لیمویی رنگ میزها، پرده ها و صندلی، نمای دلچسبی پیدا کرده است. تصاویر میوه و گل های رنگارنگ کاشی به این فضا جلوه بیشتری داده است. دانش آموزان در سه مرحله در ناهار خوری پذیرایی می شوند؛ مرحله اول: پیش دبستان، اول، دوم و سوم به همراه مربیان آن ها؛ مرحله دوم: چهارم، پنجم، ششم و هفتم که بعد از اقامه نماز به همراه معلّمین راهنما، برای صرف ناهار به ناهار خوری می روند و مرحله سوم معلمین، همکاران و کادر زبان.

شروع ناهار با نام و یاد خدا و دعای شکر می باشد و پایان آن با تشکر و سپاس از خدا و خدمت گزاران به پایان می رسد. فرصت ناهار ۲۰ دقیقه می باشد. تمامی خدمت گزاران در این زمان با روپوش سفید و مقنعه و دستکش یکبار مصرف مشغول توزیع و پخش ناهار می باشند و مسئول بهداشت مدرسه نظارت کامل بر تمام امور دارند. و در صورت بروز مشکل، بلافاصله موضوع توسط ایشان پیگیری می شود. لازم به ذکر است که غذا به صورت گرم سرو می شود و دستگاه تهویه هوا و هواکش در این فضا مرتباً مشغول به کار است. همچنین در هر روز بعد از صرف ناهار و خروج دانش آموزان از ناهار خوری، نظافت کامل، شستشو و ضد عفونی ظروف، میزها، صندلی ها و کف سالن ناهار خوری انجام می گیرد.

تصاویر زیباسازی نایت اسکین

تصاویر زیباسازی نایت اسکینتصاویر زیباسازی نایت اسکین

تصاویر زیباسازی نایت اسکین

تصاویر زیباسازی نایت اسکینتصاویر زیباسازی نایت اسکین

تصاویر زیباسازی نایت اسکینتصاویر زیباسازی نایت اسکینتصاویر زیباسازی نایت اسکین

تصاویر زیباسازی نایت اسکینتصاویر زیباسازی نایت اسکین

تصاویر زیباسازی نایت اسکینتصاویر زیباسازی نایت اسکین

تصاویر زیباسازی نایت اسکین

تصاویر زیباسازی نایت اسکین

IMG_4224

تصاویر زیباسازی نایت اسکین

1

تصاویر زیباسازی نایت اسکین3

تصاویر زیباسازی نایت اسکین

6

تصاویر زیباسازی نایت اسکین

7

تصاویر زیباسازی نایت اسکین

8

تصاویر زیباسازی نایت اسکین

11

تصاویر زیباسازی نایت اسکین

12

تصاویر زیباسازی نایت اسکین

16

تصاویر زیباسازی نایت اسکین17

تصاویر زیباسازی نایت اسکین