دانش آموزان قهرمان:
آدرینا شریفیان، کیمیا فروتن، یگانه توکل هرندی، ریحانه اعتمادی، نازنین حاج کریمی، لیلی یزدی، رمیصا اصغری، مهدخت ترابی آزاد، ثنا عزیزی، مهدیس رسولی، نیوشا ذاکر و روژان مددی
موفقیت شما را در مسابقه مینی بسکتبال منطقه یک، آموزش و پرورش در روز یکشنبه مورخ ۳ دی ماه ۹۶ تبریک عرض می کنیم.
نتیجه مسابقه با تیم شوکا (۲۵-۰)
و نتیجه مسابقه با تیم رشد (۲۳-۰)
موفقیت روزافزون شما را از خداوند منان خواستاریم.