برنامه میان وعده نوگلان پیش دبستان و پایه اول در طول سال تحصیلی ۹۹-۹۸

طبق منوی زیر است که توسطه مدرسه تدارک دیده خواهد شد.

 

برنامه میان وعده دانش آموزان پایه های دوم به بالا در طول سال تحصیلی ۹۹-۹۸

طبق منوی زیر است که توسطه اولیاء گرامی تهیه و ارسال خواهد شد.