تصاویر زیباسازی نایت اسکین

والدین گرامی، همکاران ارجمند و دانش آموزان عزیز:

کسب رتبه اول اجرای سرود همگانی واحد پرورشی مجتمع فرهنگی، آموزشی آئین روشن را به حضور گرانقدرتان تبریک و تهنیت می گوئیم.

بهمن ماه ۱۳۹۲

تصاویر زیباسازی نایت اسکین

IMG_0021

تصاویر زیباسازی نایت اسکین