تصاویر زیباسازی نایت اسکین

کسب رتبه اول در مسابقه قصه نویسی در طرح جابربن حیان توسط دانش آموز عزیزمان خانم کیانا زینکوهی را به ایشان و خانواده محترمشان و معلمان و همکاران گرامی تبریک و تهنیت عرض می نمائیم.

معلم راهنما: خانم جلالی

سال تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲

تصاویر زیباسازی نایت اسکین