دخترم آتریا قیدی

❤️ کسب رتبه برتر را در بخش قصه نویسی ✨ نویسنده کوچک اندیشمند فردا✨ تبریک می‌گوییم.

موفقیت روزافزون شما را از خداوند منان خواستاریم.