دانش آموزان گرامی دوره اول
?آندیا میرشکاریان مقام اول کرال سینه و مقام اول کرال پشت

?ملینا روزبهانی مقام چهارم پروانه و مقام هشتم کرال پشت

?رژینا امید بخش مقام نهم کرال پشت و مقام هشتم قورباغه

موفقیت شما را در مسابقات شنا منطقه یک آموزش و پرورش تبریک گفته و سلامتی و توفیق روزافزون شما را از خداوند منان خواستاریم.

به امید موفقیت های دیگر فرزندان آیین روشن