کسب رتبه توسط دانش آموز عزیز خانم سناء آدینه نژاد را تبریک عرض می کنیم.

به امید موفقیت های روز افزون شما از درگاه ایزد متعال. شاد و سربلند باشید