تصاویر زیباسازی نایت اسکین

باسمه تعالی

با سلام و تقدیم احترام

خداوند متعال را شاکریم که در این مدت که از سال تحصیلی گذشته است، مطابق آنچه که در تقویم های اجرائی مقاطع مختلف پیش بینی شده است، پیش رفته ایم و از این بابت از همکارانم قدردانی می کنم.

موفقیت و رشد سازمان ها و از جمله موسسات آموزشی، منوط به داشتن اهداف از پیش تعیین شده و برنامه ریزی شده است. سرعت روز افزون پیشرفت تکنولوژی های آموزشی در زمان ما، فضای آموزشی مدارس را تحت تاثیر خود قرار داده است و ما از این تکنولوژی حداکثر بهره را در بالا بردن روحیه تحقیق، مطالعه و مباحثه در دانش آموزان خواهیم برد. در این راه کمک و یاری والدین محترم بسیار کارساز است. حضور پر رنگ، معنادار و تاثیر گذار اولیاء محترم مخصوصاً در تشکیل انجمن محترم اولیاء و مربیان در این مدت کوتاه که از سال تحصیلی گذشته است، ما را بیش از پیش به داشتن سالی پر بار امیدوار می کند.

ما خود را عاری از نقص نمی پنداریم. از اولیاء محترم تقاضا می کنم چنانچه نقصانی در هر زمینه در مجتمع ملاحظه می کنند، از اطلاع رسانی دریغ نفرمایند و مدرسه را از آن خود دانسته و ما را در بهبود اوضاع آموزش و پرورش فرزندانمان یاری نمایند.

و من الله توفیق

تصاویر زیباسازی نایت اسکین

تصاویر زیباسازی نایت اسکین