مجتمع آموزشی آئین روشن، مجهز به سایت کامپیوتر با اینترنت پرسرعت و شبکه داخلی، امکان تحقیق و پژوهش در زمینه های مختلف علمی را جهت رشد و شکوفائی استعداد دانش آموزان فراهم آورده است.
خانم نجفیان، با سمت دبیر کامپیوتر و مسئول سایت و فناوری با مدرک مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر، جهت نظارت بر کار دانش آموزان و تدریس مهارت های کامپیوتری در سایت مستقر می باشند.
تصاویر زیباسازی نایت اسکین
تصاویر زیباسازی نایت اسکین
تصاویر زیباسازی نایت اسکین
تصاویر زیباسازی نایت اسکین
تصاویر زیباسازی نایت اسکین
تصاویر زیباسازی نایت اسکین
تصاویر زیباسازی نایت اسکین
تصاویر زیباسازی نایت اسکین