تصاویر زیباسازی نایت اسکین
کسب رتبه اول استانی در مسابقات خط و خوشنویسی، توسط دانش آموز عزیز، خانم پرند حسینی
را به ایشان  و خانواده محترمشان تبریک و تهنیت عرض می نمائیم.
سال تحصیلی ۹۳-۹۲
تصاویر زیباسازی نایت اسکین
IMG_0662
تصاویر زیباسازی نایت اسکین
دبیر راهنما:  خانم اسدی