پریسا منافی پایه سوم                         آیسان خواجوند پایه دوم                           نفس پوران پیر پایه دوم

                                 

هانا منصوری پایه دوم                          ویانا شفیعی پایه اول                                یاسینا فریدیان پایه اول

جانان کودرز پایه اول

موفقیت شما را در کسب دیپلم افتخار در جشنواره بین المللی “ریاضیات کانگورو“  تبریک گفته و سلامتی و توفیق روزافزون شما را از خداوند منان خواستاریم.

                                                     به امید موفقیت های دیگر فرزندان آیین روشن