جهت اعمال تخفیفات ذیل در زمان تکمیل ثبت نام با در دست داشتن مدارک احراز شرایط، درخواست خود را به امور مالی اعلام فرمایید.

برای مشاهده تخفیف ویژه اولیاء کلیک کنید.

برای مشاهده تخفیف ویژه همکاران کلیک کنید.