اردوی علمی پايه های چهارم و پنجم، مرکز ستاره شناسی

اردوی علمی پايه های چهارم و پنجم، مرکز ستاره شناسی

photo_2017-05-08_11-56-19 photo_2017-05-08_11-56-32 photo_2017-05-08_11-56-34 photo_2017-05-08_11-56-37 photo_2017-05-08_11-56-40 photo_2017-05-08_11-56-43 photo_2017-05-08_11-56-45 photo_2017-05-08_11-56-48 photo_2017-05-08_11-56-50 photo_2017-05-08_11-56-52 photo_2017-05-08_11-56-55 photo_2017-05-08_11-56-58

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *